Co to jest CFD?

Kontrakty różnicowe (CFD – Contract For Difference) to kontrakty, które można handlować między klientami a brokerem. Podczas handlu kontraktami CFD następuje wymiana różnicy wartości (wartości bieżącej i wartości na koniec kontraktu) określonego instrumentu.

Mogą to być kontrakty CFD na akcje.

Jedną z największych zalet handlu CFD jest to, że inwestorzy mogą spekulować ruchy cen bez konieczności fizycznego posiadania aktywów bazowych. Handlowcy zazwyczaj kupują lub sprzedają pewną liczbę jednostek w zależności od tego, czy uważają, że cena instrumentu finansowego wzrośnie lub zmaleje.

Windsor Brokers oferuje wiele kontraktów CFD.

Przykłady kontraktów CFD

CFD Akcje                                     Apple, Ebay, Microsoft, Facebook…

  • Rynki są otwarte 24/5
  • Wysoka płynność
  • Niskie koszty
  • Większa zdolność handlowa dzięki dźwigni finansowej
  • Możliwość osiągnięcia zysku / straty w zależności od sposobu poruszania się rynku (w górę lub w dół)
  • Większe szanse na ograniczenie ryzyka poprzez stosowanie zleceń stop loss i strategii zarządzania ryzykiem
  • Kontrakty CFD mogą być bardziej przewidywalne dzięki analizie technicznej i fundamentalnej
  • Handel jest dostępny za pośrednictwem kilku platform transakcyjnych; komputer stacjonarny, aplikacja na telefonie komórkowym, wersja web.
  • Transakcje mogą być zautomatyzowane lub półautomatyczne (EA)

Kontrakty CFD mogą być przedmiotem obrotu w oparciu o % depozytu zabezpieczającego i są określane na podstawie wielkości kontraktu, dźwigni finansowej, wartości pipsa i kierunku.

W przypadku pozycji krótkich klient otwiera transakcję w oparciu o cenę “Bid” i zamyka pozycję w oparciu o cenę “Ask”.

W przypadku pozycji długich klient otwiera transakcję na podstawie ceny “Ask” i zamyka pozycję w oparciu o cenę “Bid”.

Uwaga: Handel kontraktami CFD może wiązać się z innymi opłatami.

Przykład:
Microsoft (Symbol: MSFT) wielkość kontraktu: 1,000 akcji
Wymagania depozytu: 5%
Dźwignia na rachunku: 1:20

i.e. klient handluje 1 lot MSFT = 1,000 akcji
Wymagany depozyt dla 1 lotu = 1,000 x 96.85 x 5% = $4,842.59

Klient decyduje się na pozycję długą na 1 lot MSFT:

Otwiera pozycję w oparciu o cenę “Ask”: 96.85
Zamyka pozycję w oparciu o cenę “Bid”: 98.85

Wynik = 98.85 – 96.85 = + 2 x 1,00 = + $2,00

Klient decyduje się na pozycję krótką 1 lot MSFT:

Otwiera pozycję w oparciu o cenę ‘Bid’: 96.85
Zamyka pozycję w oparciu o cenę ‘Ask’: 98.85

Wynik = 96.85 – 98.85 = – 2 x 1,00 = – $2,00

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i są narażone na wysokie ryzyko utraty pieniędzy w szybkim tempie ze względu na dźwignię. 78.3% kont inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas transakcji CFD z tym dostawcą. Należy rozważyć, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz sobie pozwolić na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.