Market Holidays in March 2024

Godziny otwarcia rynków powróciły do normy

Regularne godziny otwarcia rynków znajdują się w opisie produktów

Harmonogram może ulec zmianie.

Windsor Brokers zastrzega sobie prawo do działania zgodnie z uwarunkowaniami rynkowymi, w związku z tym może zmienić wymagania odnośnie Minimalnego Depozytu Zabezpieczającego, umożliwić „Tylko zamknięcie pozycji” lub wyłączyć handel na instrumentach finansowych o niskiej płynności, bez wcześniejszego powiadomienia, jeśli uzna to za konieczne.

Zaleca się, aby klient podjął dodatkowe środki ostrożności w okresie świąt na rynkach i / lub w okresie zwiększonej niestabilności rynku spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami i / lub w okresach obniżonych / zwiększonych poziomów płynności, które mogą doprowadzić do występowania rozszerzonych spreadów i/ lub luk w cenach.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i są narażone na wysokie ryzyko utraty pieniędzy w szybkim tempie ze względu na dźwignię. 72.7% kont inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas transakcji CFD z tym dostawcą. Należy rozważyć, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz sobie pozwolić na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.