Skorzystaj ze wsparcia kompletnego zestawu kalkulatorów finansowych

Określ zyski lub straty pozycji w walucie bazowej konta, na podstawie ceny otwarcia, kwotowań, wielkości pozycji i ceny zamknięcia.

Kalkulator zysków Windsor obsługuje ponad 16 par walutowych. Można również policzyć zyski/straty innych walut przez manualne wpisanie cen otwarcia i zamknięcia pozycji.

Oblicz depozyt potrzebny do otwarcia i utrzymania pozycji, na podstawie waluty bazowej konta, instrumentu, wymaganego depozytu oraz wielkością pozycji.

Za pomocą kalkulatora depozytu kontroluj stan konta unikając nadmiernej ekspozycji która może spowodować wezwanie do uzupełnienia depozytu lub wystopowanie.

Określ wartość pipsów w swojej walucie bazowej i kontoluj swoje ryzyko z większą dokładnością za pomocą kalkulatora Pip.

Windsor kalkulator Pip obsługuje osiem podstawowych walut i ponad 15 par walutowych. Wartości są oparte na kursie wymiany waluty w czasie rzeczywistym.

Kalkulator Fibonacciego służy do generowania poziomów retrakcji i rozszerzeń w trendach wzrostowych i zniżkowych.

Poziomy Fibonacciego wskazują potencjalnie znaczące poziomy wsparcia i opóru.

Poziomy Fibonacciego są obliczane na podstawie wyboru najwyższych i najniższych wartości najnowszego trendu.

Punk obrotu to poziom cenowy używany przez traderów jako wskaźnik zmiany cen na rynku.

Punkt obrotu jest obliczany jako średnia kilku cen (wysokich, niskich, otwarcia, zamknięcia) z poprzedniego okresu czasu.

Kalkulator służy identyfikacji kluczowych poziomów wsparcia i oporu.

W przypadku kiedy rynek znajduje się powyżej punktów obortu z poprzedniego okresu jest oceniany jako pozytywny sentyment, rynek poniżej punktów obrotu oznacza rynek spadkowy.

Zacznij już teraz

*Your capital is at risk

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i są narażone na wysokie ryzyko utraty pieniędzy w szybkim tempie ze względu na dźwignię. 66.7% kont inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas transakcji CFD z tym dostawcą. Należy rozważyć, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz sobie pozwolić na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.