Menu
Obrót instrumentami na rynkach finansowych wiąże się ze znacznym poziomem ryzyka i może spowodować utratę całego zainwestowanego kapitału. Zrzeczeniem Ryzyka